Gwarancja spakowania zamówienia tego samego dnia  🚚

  Szybka dostawa z DHL & InPost

0

Kategorie


Ulubione


Aleric Spray 50 µg/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina, 140 dawek

0.00

(0)


Producent:
Marka:
Rejestracja:

28.79 zł

Cena jednostkowa: zł za

Dostępny, wysyłamy w ciągu 24 godzin


Opis produktu
Skład
Wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane
Stosowanie innych leków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dystrybutor
Informacje dodatkowe

Opis produktu

Aleric Spray to lek w postaci aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest furoinian mometazonu, należący do grupy kortykosteroidów. Furoinian mometazonu zmniejsza wydzielinę z nosa i łagodzi podrażnienie błony śluzowej, kichanie, obrzęk, swędzenie i przekrwienie błony śluzowej nosa. Lek Aleric Spray jest wskazany w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (kataru siennego) u dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku Aleric Spray jest mometazonu furoinian.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, roztwór; glicerol; polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa; kwas cytrynowy jednowodny; sodu cytrynian; woda oczyszczona.

1 dawka leku zawiera: 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.

Wskazania

Lek Aleric Spray do nosa stosowany jest w:

 • w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego także katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

Dawkowanie

 • Podanie donosowe. O ile lekarz nie zalecił inaczej, u osób dorosłych stosuje się 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę: stosować 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym;
 • Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny). Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić przez 2-krotne naciśnięcie pompki, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny;
 • U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Aleric Spray, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie pojawić się w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia;
 • Jeżeli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku pacjent nie odczuwa poprawy lub odczuwa pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem;
 • Lek przeznaczony dla dorosłych;
 • Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Nie ma potrzeby zmniejszenia dawek u osób w podeszłym wieku;
 • Maksymalny czas stosowania leku Aleric Spray bez konsultacji z lekarzem wynosi 3 miesiące.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Aleric jest nadwrażliwości na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje nieleczone zakażenie nosa, opryszczka, miał uraz lub zabieg chirurgiczny nosa.

Stosowanie leku Aleric Spray w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Leku nie stosujemy u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku obserwowano:

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

 • kichanie;
 • ból głowy;
 • krwawienie z nosa (występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę);
 • podrażniony nos lub gardło;
 • ból gardła;
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa;
 • zakażenie górnych dróg oddechowych.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza;
 • wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia;
 • nieostre widzenie;
 • zaburzenia smaku i węchu.

Stosowanie innych leków

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować;
 • Należy skontaktować się z lekarzem, gdy pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków. W celu leczenia alergii lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Aleric Spray;
 • U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić objawy niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów;
 • Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Aleric Spray i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Spray należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica lub jakiekolwiek inne zakażenie (grzybicze, wirusowe, bakteryjne, inne);
 • jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków;
 • jeśli u pacjenta choruje na mukowiscydozę.

Lek Anosin zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku w jednej dawce aerozolu. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Ciąża i karmienie piersią:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Aleric Spray u dzieci i młodzieży:

 • leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • brak wystarczających danych dotyczących wpływu leku Aleric Spray na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 Powyższe nie stanowią całej listy dostępnych ostrzeżeń dotyczących stosowania leku Aleric Spray. Jest ona dostępna na ulotce dołączonej do opakowania.

Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40,

50-507, Wrocław.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu!

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.