Zamów dziś, a my wyślemy Twoje zamówienie w 24h 🚚

  Szybka dostawa z DHL & InPost

0

Kategorie


Ulubione


Leki przeciwzakrzepowe

Znalezione produkty: 13
1

1 - 13 z 13 produktów

1

Leki przeciwzakrzepowe są szeroką grupą preparatów o różnym mechanizmie działania i wspólnym efekcie farmakologicznym, jakim jest profilaktyka rozwoju zakrzepu krwi. Znajdują one zastosowanie w leczeniu schorzeń układu krążenia czy choroby zakrzepowo — zatorowej i zapobiegają powikłaniom typu udar mózgu lub zawał serca. W zależności od zastosowania leki przeciwzakrzepowe mogą być dostępne bez recepty lub na receptę.

Czym są leki przeciwzakrzepowe?

Zakrzep jest czopem w naczyniu krwionośnym, jaki powstaje z zakrzepniętej krwi lub zlepionych płytek krwi. Rozwija się on na skutek mechanicznego uszkodzenia naczynia, zwolnionego przepływu krwi, na przykład przy długotrwałym przebywaniu w jednej pozycji lub zaburzeń równowagi pomiędzy czynnikami pro- i przeciwzakrzepowymi w organizmie. Wymienione powyżej sytuacje prowadzą do choroby zakrzepowo-zatorowej, która jest groźna dla zdrowia, a niekiedy również i życia.

W jej leczeniu stosuje się leki przeciwzakrzepowe hamujące zlepianie się płytek krwi i chroniące przed niebezpiecznymi zakrzepami. Przyjmowane są one w celu zapobiegania i leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej oraz w przebiegu schorzeń objawiających się nadmierną krzepliwością krwi.

Leki przeciwzakrzepowe są dedykowane osobom narażonym na wystąpienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, cierpiącym na chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę naczyń, po przebytym zawale serca, długotrwale unieruchomionym, po wypadkach wymagających noszenia opatrunku gipsowego oraz pacjentom przechodzącym poważne operacje chirurgiczne i zabiegi kardiochirurgiczne.

Przeciwwskazania oraz możliwe skutki uboczne stosowania leków przeciwzakrzepowych

Leków przeciwzakrzepowych nie powinni stosować pacjenci uczuleni na nie, ze skazą krwotoczną wrodzoną lub nabytą, cierpiący na retinopatię cukrzycową, z guzami mózgu lub bezpośrednio po operacji mózgu, rdzenia kręgowego lub narządu wzroku, z chorobą wrzodową dwunastnicy lub żołądka, u których istnieje ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, z ostrym zapaleniem osierdzia, z rozwarstwieniem aorty, ze świeżym krwawieniem wewnątrzczaszkowym, przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, z samoistnym lub pourazowym krwawieniem podpajęczynówkowym oraz kobiety w ciąży.

Leków przeciwzakrzepowych nie powinno się przyjmować z lekami i suplementami diety zawierającymi:

  • witaminę E,
  • witaminę K,
  • koenzym Q,
  • glukozaminę,
  • melatoninę,
  • kwasy omega 3,
  • preparatami, w składzie których znajduje się kozieradka, szałwia, miłorząb japoński, dziurawiec lub żeń-szeń,
  • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
  • lekami przeciwgrzybiczymi z dodatkiem itrakonazolu oraz ketokonazolu.

Leki przeciwzakrzepowe mogą wywoływać działania niepożądane takie jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, nosa lub dziąseł, biegunka, nudności, wymioty, bladość skóry, duszności, zmęczenie oraz pogorszenie parametrów wątrobowych.

Leki przeciwzakrzepowe bez recepty

W aptekach spotkać można się między innymi z lekami przeciwzakrzepowymi bez recepty. Do tej kategorii zaliczają się preparaty zawierające w składzie kwas acetylosalicylowy. Ich działanie polega na selektywnym hamowaniu enzymu cyklooksygenazy 1. Na skutek tego, aktywność tromboksanu, czyli substancji biologicznie czynnej powodującej zlepianie się płytek krwi, zostaje zahamowana, zapobiegając tworzeniu się skrzepów i zatorów w naczyniach wieńcowych, redukując w ten sposób ryzyko wystąpienia zawału serca.

Lekiem przeciwzakrzepowym bez recepty jest także heparyna niefrakcjonowana przeznaczona do stosowania miejscowego na skórę. Ma ona postać maści lub żelu i znajduje zastosowanie w przypadku żylaków kończyn dolnych, zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych oraz urazów tkanek miękkich przybierających formę siniaków.

Leki przeciwzakrzepowe na receptę

W Polsce do czynienia mamy z trzema głównymi kategoriami leków przeciwzakrzepowych na receptę. Do pierwszej z nich zaliczają się antagoniści witaminy K, czyli acenokumarol oraz warfaryna, które są pochodnymi kumaryny. Wskazaniami do ich stosowania są: profilaktyka oraz leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych i zatorowości płucnej, a także zapobieganie zawałowi serca i udarowi mózgu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością lub protezami zastawek serca oraz migotaniem przedsionków. Dawkowanie wymienionych wyżej leków ustala się indywidualnie, w zależności od przyczyn stosowania i wyjściowego poziomu protrombinowego czasu krzepnięcia. Na skuteczność ich działania wpływ ma także wiek, masa ciała, choroby wątroby oraz niewydolność serca. Leków z wafaryną i acenokumarolem nie należy łączyć z kwasem acetylosalicylowym, paracetamolem oraz innymi doustnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Mogą one bowiem osłabiać lub nasilać ich działanie.

Lekami przeciwzakrzepowymi na receptę są także klopidogrel i tiklopidyna. Blokują one receptor płytkowy P2Y12 i uniemożliwiają wiązanie ADP, przyczyniając się do zahamowania agregacji płytek krwi. Klopidogrel jest prolekiem, co oznacza, iż dopiero w organizmie jest on metabolizowany do cząsteczki aktywnej. Jako że metabolizm może się różnić osobniczo, a także w zależności od chorób współistniejących i przyjmowanych leków, nie u każdego będzie on powodował równie mocny efekt przecwizakrzepowy. Wskazaniami do przyjmowania preparatów z tej kategorii są profilaktyka i leczenie stanów związanych z nadmierną krzepliwością krwi, hemodializa i niektóre zabiegi chirurgiczne. Nie zaleca się łączenia ich z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi takimi jak ketoprofen, ibuprofen czy naproksen, inhibitorami pompy protonowej oraz aspiryną.

Ostatnia kategoria leków przeciwzakrzepowych na receptę to inhibitory czynnika Xa, czyli rywaroksaban, apiksaban i edoksaban. Są one lekami hamującymi wybiórczo endopeptydazę serynową, co uniemożliwia wytworzenie trombiny, redukuje ryzyko powstania zakrzepu i wydłuża czas krwawienia. Podobne właściwości ma dabigatran, który jest bezpośrednim, odwracalnym inhibitorem trombiny, wpływając w ten sposób na agregację płytek krwi. Wymienione powyżej leki znajdują zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej występującej po zabiegu protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego oraz udaru mózgu i zatorach obwodowych rozwijających się na skutek niezastawkowego migotania przedsionków. Mogą być one przyjmowane wyłącznie u osoby powyżej 18 roku życia. Przed rozpoczęciem leczenia z ich udziałem, należy ocenić czynność nerek. W tym celu oblicza się klirens kreatyniny, wykorzystując do tego celu metodę Cockgroft-Gault, która uwzględnia czynniki, takie jak wiek, płeć, masa ciała oraz stężenie surowicy we krwi. Inhibitorów czynnika Xa nie powinny stosować osoby w podeszłym wieku, o masie ciała poniżej 50 kg lub powyżej 110 kg, przy zaburzeniach czynności wątroby oraz przy równoczesnym zażywaniu chinidyny, amiodaronu i werapamilu.

Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych jest istotnym czynnikiem ograniczenia śmiertelności wśród osób cierpiących na choroby zakrzepowo-zatorowe. Szeroki wybór preparatów z tej kategorii pozwala na dostosowanie leczenia do stanu i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.